KILKANAŚCIE MILIONÓW 

 OSÓB CIERPI NA 

 ZABURZENIA PSYCHICZNE 

CELE FUNDACJI

Celem Fundacji jest działanie na rzecz poprawy jakości życia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji i leczenia osób doświadczonych chorobami psychicznymi.

Celem Fundacji jest także działanie na rzecz zmiany nastawienia wobec osób chorych psychicznie przez społeczeństwo i instytucje.


1. Cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia (w tym niedochodowe świadczenie usług lekarskich i psychoterapeutycznych)

 2. udzielanie wsparcia rzeczowego lub finansowego

 3. organizowanie i wspieranie aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

 4. promocję  oraz tworzenie wolontariatu pracującego na rzecz Fundacji

 5. inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych, w tym prowadzenie szkoleń, wykładów, staży dla profesjonalistów

 6. organizację  sympozjów naukowych

 7. organizowanie i uczestniczenie w akcjach promujących zdrowie psychiczne

 8. prowadzenie niedochodowej działalności badawczej

 9. tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych

 10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z ośrodkami psychiatrycznymi i psychoterapeutycznymi w kraju i za granicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele (w tym Oddziału Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie i Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie).
Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki i pomocy psychiatrycznej.
Odwiedzanie przez wolontariuszy osób chorych w szpitalu czy w domu
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej na działania zgodne z założeniami Fundacji.
Pomoc indywidualna osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w postaci odzieży
Pomoc indywidualna osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przeznaczona na leki i artykuły spożywcze
Pomoc świąteczna na Boże Narodzenie dla osób przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim (paczki świąteczne)
Pomoc w zdobyciu orzeczenia o niepełnosprawności

PLANY DZIAŁANIA NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE
TRUDNA PRAWDA

15%

DEPRESJA

13%

ZABURZENIA LĘKOWE

4%

CHAD, SCHIZOFRENIA

W Polsce na zaburzenia psychiczne choruje 8 milionów dorosłych Polaków w wieku od 18 do 64 lat. Gdyby włączyć dzieci, młodzież i osoby starsze, liczba pacjentów mogłaby wzrosnąć o kolejne 4 miliony.
- Obok depresji występuje jeszcze 365 innych chorób psychicznych - wymienia profesor Jerzy Samochowiec, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Do 15 procent osób cierpi na depresję, w całej Polsce to 1,5 miliona ludzi. Zaburzenia lękowe ma do 13 procent; chorobę afektywną dwubiegunową - do 3 procent, to kolejne milion osób; schizofrenię - 1 procent, czyli około 400 tysięcy osób, tyle ilu jest mieszkańców Szczecina - wymienia szczeciński psychiatra.
Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia, w 2030 roku depresja może stać się najbardziej powszechną dolegliwością.

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/952018,Zaburzenia-psychiczne-Cierpi-na-nie-8-milionow-Polakow

Subskrybuj uaktualnienia

© 2020 "Fundacja WYZDROWIEĆ" pomocy osobom  po lub w trakcie kryzysu psychicznego W TRAKCIE ZAKŁADANIA

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon
 • YouTube App Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now